ویتامین ها

ویتامین ها ترکیباتی از مواد آلی هستند که در سوخت و ساز و فعالیت های بدن نقش اساسی بازی می کنند و معمولا در بدن نقش کاتالیزور را برای فعالیت های شیمیایی انجام می دهند.

ویتامین ها باید اکثرا بصورت روزانه مصرف شوند تا فرد بتواند سلامت خود را حفظ کند. در ادامه تمامی ویتامین هایی که وجود دارند و در بدن نقش اساسی دارند معرفی می شوند و اطلاعا کامل در خصوص این ویتامین ها به شما ارائه میشود.