برنامه های تمرینی آقایان

در این بخش برنامه های تمرینی بدنسازی در سطوح مختلف برای آقایان قرار داده می شود.

برنامه تمرینی سیلوستر استالون

سطح برنامه: پیشرفته

سیلوستر استالون

برنامه ۳ روزه بولدوزری

سطح برنامه: متوسط

تمرین

برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن

سطح برنامه: پیشرفته

برنامه 10 هفته‌ای حجم گرفتن