آنادور(نادرلون هگزیل فنیل پروپیونات)

آنادور(Anadur) یا ناندرلون هگزیل فنیل پروپیونات(Hexylphenylpropionate) یکی از هورمون های گروه بسیار معروف ناندرلون است با این تفاورت که دارای

ادامه مطلب