برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن

برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن، طراحی‌شده است تا حجم عضلات شمارا در مدت ۱۰ هفته تا جای ممکن افزایش دهد.

ادامه مطلب