حرکت کشیدن صفحه برای همسترینگ(Hamstring Plate drags)

حرکت کشیدن صفحه برای همسترینگ یکی از حرکات بسیار خوب برای تقویت عضلات پشت ران است.

عضلات درگیر

اصلی ترین عضله فعال در این تمرین پشت ران یا همسترینگ است.

لوازم و تجهیزات مورد نیاز

برای اجزای این حرکت تنها به صفحه  وزنه هالتر نیاز دارید.

روش اجرا

بر روی زمین دراز بکشید. جایی باشد که بتوانید دستان خود را بگیرید که بدنتان حرکت نکند.

بهتر است مکانی که روی آن دراز میکشید سطح صافی داشته باشد که صفحه وزنه بتواند بر روی آن حرکت کند.

در حالی که پاها صاف بر روی زمین قرار دارد صفحه را زیر پاشنه خود قرار دهید.

حرکت کشیدن صفحه برای همسترینگ کمی به پشت ران خوابیده با دستگاه شباهت دارد.

سعی کنید با پاشنه پا صفحه وزنه را به سمت خود بکشید.

تمام این فشار باید از طریق عضلات پشت ران ایجاد شود. در طی اجرای این حرکت باید پای دیگر کاملاً صاف باشد.

در این تمرین حداکثر انقباض وجود ندارد و باعث میکروترومای کمتری در عضلات میشود و در نتیجه بی حسی کمتری پس از تمرین در عضله خواهید داشت.