پلاور دمبل: یک تمرین برای عضلات سینه است یا پشت؟

آقای اسکات هرمان تفاوت اجرای پلاور دمبل برای عضلات سینه و زیربغل را بیان می‌کند.

جزئیات پلاور دمبل

در ابتدا برای اجرای حرکت پلاور شما نیاز به یک دمبل و نیمکت دارید. سعی کنید برای شروع از وزنه سبکتر استفاده کنید; تا ارتباط عصب و عضله شما به درستی شکل بگیرد و به هر دو روش اجرا کاملا مسلط شوید.

پلاور دمبل برای هدف قرار دادن عضلات سینه

تفاوت اصلی در شورع حرکت است; که شما را قادر می‌سازد بخشی از بدن را هدف قرار دهید; و آن زاویه دادن و خم کردن آرنج است. برای هدف قرار دادن سینه باید دستها تا جای ممکن در طول اجرای حرکت صاف و آرنج رو به داخل باشند . تا جایی که میتوانید وزنه را در قسمت بالای سر پایین بیاورید; و سپس به همان شکل وزنه را به حالت اول بازگردانید و عضله سینه را منقبض نمایید. این حرکت را بر اساس تکرارهای مشخص در برنامه خود اجرا نمایید.

پلاور دمیل برای هدف قرار دادن عضلات پشت

زمانی که می‌خواهید عضلات لاتسیموس یا زیربغل را تحت فشار قرار دهید; باید کمی آرنج را به بیرون بدهید و بجای اینکه آرنج ها را صاف نگاه دارید. باید وزنه را تا جای ممکن به بدن خود نزدیک نگاه دارید که باعث می‌شود آرنج بیشتر خم شود.

انقباض زیربغل در طول اجرای حرکت باعث می‌شود عضلات سینه بسیار کمتر دخیل شوند.

گرم کردن

شاید مدتی زمان ببرد تا ارتباط عصب و عضله به درستی ایجاد شود.

ولی در ابتدا سعی کنید از وزنه سبک استفاده کنید; و هر دو سیستم را اجرا نمایید تا عضلاتی که بر روی آنها کار می‌شود را احساس نمایید.