شراگ دمبل(Dumbbell Shrug)

شراگ دمبل ایستاده یک حرکت معروف در بدنسازی است که هم حجم را افزایش می دهد و هم ماهیچه های کول را تقویت می کند. معمولا این حرکت در روز تمرین سرشانه یا پشت اجرا می شود اما در تمرینات کل بدن نیز میتواند قرار بگیرد.

مزایا:

  • اجرای ساده
  • اجرای وزنه سنگین با بند لیفت
  • امکان افزایش فشار با نگه داشتن وزنه در بالا بین ۱ تا ۳ ثانیه