پلاور دمبل: یک تمرین برای عضلات سینه است یا پشت؟

آقای اسکات هرمان تفاوت اجرای پلاور دمبل برای عضلات سینه و زیربغل را بیان می‌کند. جزئیات پلاور دمبل در ابتدا

Read more