دیانابول(متاندرستنولون)

دیانابول(Dianabol)، متاندرستنولون(Methandrostenolone) و یا متان دینون(Methandienone) یکی از مهم‌ترین استروئیدها در بدنسازی از سال ۱۹۵۸ است. این هورمون به‌عنوان D-bol

Read more