اندازه های ایده آل برای بدن چه هستند؟

مشاهده اندازه ایده آل برای بدن‌سازان نچرال و فیزیک کلاسیک در آقایان

معمولاً در مورد سایز ایده آل برای بدنسازها و رشته فیزیک کلاسیک سؤال می‌شود. دراین‌باره فرمول‌های متعددی وجود دارد که اندازه‌های مختلفی نیز ارائه می‌دهد.

درست است که میزان اندازه هر عضله مهم است اما باید در کنار آن به تقارن و تعادل بدن نیز توجه نمود. مثلاً باید تمام بدن نسبت درستی باهم داشته باشند نه اینکه سینه‌ها ضعیف باشد و بازوها بسیار حجیم.

معمولاً یک نسبت برای قد و وزن و نسبت چربی برای بدن‌سازان نچرال در قبل از مسابقات وجود دارد.البته ممکن است فردی که لاغر باشد ،داشتن بازویی ۴۳ سانتی‌متری برای او بسیار حجیم باشد پس به تمام بدن باید توجه شود.

مثلاً استیو ریوز (Steve Reeves) یکی از زیباترین و متقارن‌ترین بدن‌ها را در میان بدنسازان تاریخ دارد که با استانداردهای کنونی بزرگ و حجیم شناخته نمی‌شود.

او دارای اندازه‌های نسبتاً ایده آلی بود. یکی از نکات ایده آل درباره او یکسان بودن اندازه دور گردن، بازو و ساق او بود.

اندازه‌های بدن استیو ریوز:

 • بازو: ۴۷ سانتیمتر
 • ساق: ۴۷ سانتیمتر
 • گردن: ۴۷ سانتیمتر
 • ران: ۶۸.۸ سانتیمتر
 • سینه: ۱۳۷ سانتیمتر
 • کمر: ۷۶ سانتیمتر

در کتاب فیزیک کلاسیک فرمول اندازه‌های ایده آل او به‌صورت زیر است:

نسبت عضله به استخوان:

 • اندازه بازو=۲۵۲% اندازه مچ
 • اندازه ساق= ۱۹۲% اندازه پاشنه پا
 • اندازه گردن= ۷۹% اندازه سر
 • اندازه سینه= ۱۴۸% اندازه لگن
 • اندازه کمر= ۸۶% اندازه لگن
 • اندازه ران= ۱۷۵% اندازه زانو

جدول نسبت قد به وزن ایده آل برای بدنسازان نچرال توسط استیو ریوز

قد به سانتیمتروزن به کیلوگرمقد به سانتیمتروزن به کیلوگرم
۱۶۵.۱۷۲.۶۱۸۲.۸۸۹۰.۷
۱۶۷.۶۴۷۴.۸۱۸۵.۴۲۹۵.۳
۱۷۰.۲۷۷۱۸۷.۹۶۹۹.۸
۱۷۲.۷۷۹.۴۱۹۰.۵۱۰۴.۳
۱۷۵.۳۸۱.۶۱۹۳۱۰۸.۹
۱۷۷.۸۸۳.۹۱۹۵.۶۱۱۳.۴
۱۸۰.۳۴۸۶.۲۱۹۸.۱۱۱۸

در کتاب براون که توسط استوارت مک رابرت منتشر شد فرمول جان مک کلوم ارائه شد که  اندازه‌های ایده آل بر اساس اندازه مچ محاسبه می‌شود و این محاسبات برای افرادی است که به‌سختی وزن می‌گیرند.

اندازه‌های ایده آل از نظر جان مک کلوم

 1. دور سینه برابر است با ۶.۵ برابر دور مچ
 2. دور باسن برابر است با ۸۵% دور سینه
 3. دور کمر برابر با ۷۹% دور سینه
 4. دور ران برابر با ۵۳% دور سینه
 5. دور گردن برابر با ۳۷% دور سینه
 6. دور بازو برابر است با ۳۶% دور سینه
 7. دور ساق معادل ۳۴% دور سینه
 8. دور ساعد نیز برابر است با ۲۹% دور سینه

در مورد اندازه ایده آل توجه داشته  باشید که برخی از این اندازه‌ها بر اساس مصرف استروئید ارائه‌شده است.

منابع

۱-https://www.muscleandstrength.com/articles/ideal-body-measurements.html