درشت مغذی ها یا مواد غذایی ماکرو چه هستند؟

سه نوع درشت مغذی یا ماده غذایی ماکرو (Macro nutrients) وجود دارد که بدن به آنها نیاز دارد:

کربوهیدرات ها یا قندها (Carbohydrates)

چربی ها (Lipids) و  

پروتئین‌ها (Proteins).

هر کدام از این مواد غذایی ماکرو برای بدن نقش تامین کننده انرژی دارند.

  • کربوهیدرات‌ها ۴ کالری به ازای هر گرم
  • پروتئین‌ها ۴ کالری به ازای هر گرم
  • چربی ۹ کالری به ازای هر گرم

این به این معنی است که اگر به برچسب مواد غذایی نگاه کنید و نوشته باشد ۱۰ گرم کربوهیدرات و صفر گرم پروتئین و چربی میزان کالری آن برابر ۴۰ کالری خواهد بود.