مواد معدنی

میتوان مواد معدنی را در رژیم غذایی مناسب به درستی جذب کرد اما در رژیم های غذایی نا درست فرد دچار کمبود مواد معدنی می شود که میتواند مشکلاتی در سلامتی فرد ایجاد کند.

در زیر مهمترین مواد معدنی برای بدن معرفی می شوند: