آنتی استروژن ها

آنتی استروژن ها دونوع هستند یا جلوی آرومات شدن هورمونهایی مانند تستوسترون برای تبدیل شدن به استروژن را میگیرند ( Aromatase Inhibitors ) و یا جلوی تاثیر استروژن بر غده هیپوفیز را میگیرند (SERMs)

در ادامه به معرفی هرکدام از آنها میپردازیم