پشت بازو کیک بک با دمبل (Tricep Dumbbell Kickback)

پشت بازو کیک بک تک دمبل یک حرکت ایزوله است که در حالت خم انجام می‌شود و باعث افزایش سایز و قدرت عضلات پشت بازو می‌شود.

مزایا

  • در یک‌زمان فقط بر یک‌طرف تمرکز دارید
  • نیاز به تعادل و قدرت عضلات میانی دارد تا باسن و سرشانه در جای خود ثابت بمانند
  • قدرت پشت بازو به شکل حرکات پرسی وارد می‌شود.