وزنه‌برداری دوضرب(کلین و جرک)

حرکت وزنه‌برداری دوضرب، یکی از حرکات ترکیبی برای وزنه زدن است که یکی از آیتم‌های مسابقاتی برای رشته وزنه‌برداری است

ادامه مطلب