هم زمان با کراتین چه مقدار آب باید مصرف کنید؟

آیا مصرف آب کم در دوره مصرف کراتین باعث کم آبی در بدن میشود؟ کراتین جایگاهی ویژه در بدنسازی دارد.

ادامه مطلب