مصرف کراتین قبل یا بعد از تمرین؟ چه زمانی باید کراتین را مصرف نمود.

کراتین در بسیاری از مکمل‌های قبل از تمرین استفاده می‌شود اما بهترین زمان مصرف آن کی است؟ ببینید که چگونه

ادامه مطلب