برنامه تمرینی ۵ روزه در خانه با حداقل امکانات

اجازه ندهید تعطیلی باشگاه یا دور بودن باشگاه شما را از اهدافتان باز دارد. این برنامه تمرینی ۵ روزه در

ادامه مطلب

چهار دستگاه هوازی برای حداکثرسازی چربی‌سوزی

آیا می‌خواهید چربی اضافی خود را با رژیم هوازی بسوزانید؟ یکی از این چهار تمرین هوازی را به برنامه تمرینی

ادامه مطلب

سه برنامه تمرینی برای حداکثر چربی سوزی

دوباره درباره هوازی زدن تنها فکر کنید. با این سه برنامه تمرینی برای حداکثر چربی سوزی، متابولیسم خود را به‌شدت

ادامه مطلب