برنامه تمرینی جیسون موموا: برنامه نتایج سریع۷ (AR-7)

برنامه نتایج سریع۷ (AR-7) به هنرپیشه بازی تاج و تخت(گیم آو ترونز) جیسون موموا کمک کرد عضله لازم برای بازی

ادامه مطلب

سیستم ۵ کاهشی: برنامه تمرینی عضله ساز ۴ روزه در خانه

این سیستم ۵ کاهشی تفکیک شده برای تمرین در خانه طراحی شده است. این برنامه مجزای بالا تنه و پائین

ادامه مطلب

بدن بسیار زیبا: یک برنامه تمرینی عضله ساز کامل با وزن بدن

هیچ تجهیزاتی ندارید و یا نمی‌توانید به باشگاه بروید؟ مشکلی نیست. در خانه با وزن بدن عضله سازی کنید. این

ادامه مطلب

برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن

برنامه ۱۰ هفته‌ای حجم گرفتن، طراحی‌شده است تا حجم عضلات شمارا در مدت ۱۰ هفته تا جای ممکن افزایش دهد.

ادامه مطلب

سه برنامه تمرینی برای حداکثر چربی سوزی

دوباره درباره هوازی زدن تنها فکر کنید. با این سه برنامه تمرینی برای حداکثر چربی سوزی، متابولیسم خود را به‌شدت

ادامه مطلب