چگونگی حداکثر کردن رشد عضلات با پیگیری مدت استراحت بین هر ست

آیا به تمام جزئیات برنامه تمرینی خود و مدت استراحت بین هر ست دقت می‌کنید؟ در مورد شش مزیت پیگیری

ادامه مطلب